Аруба потомки


Ламбер Вит со Станицы Магнитная

Борис Петрович со Станицы Магнитная & Аруба со Станицы МагнитнаяЛюбава со Станицы Магнитная

Борис Петрович со Станицы Магнитная & Аруба со Станицы МагнитнаяЛуиджи Боско со Станицы Магнитная

Борис Петрович со Станицы Магнитная & Аруба со Станицы МагнитнаяЛамборджини  со Станицы Магнитная

Борис Петрович со Станицы Магнитная & Аруба со Станицы Магнитная